Vinterleder med snöskoter, skidor och hundspann

Nattavaara är oftast väldigt snösäkert och möjligheten till att köra skoter brukar finnas från oktober/november till slutet av april eller en bit in i maj månad.

Föreningen underhåller vinterleder kring Nattavaaras vackra natur som används flitigt av både skoteråkare, skidåkare, hundspann och gående. Vinterlederna binder samman byarna Nattavaara och Nattavaaraby med anslutningsled till Saiti-stugan. 

Den historiska leden "Malmens Väg" passerar genom Nattavaaraby med sträckning från Gällivare till Melderstein, dragen efter historiska stråk så som leden ringlade sig kring sekelskiftet och malmbrytningens första era.

Bensin finns i Nattavaara. Skoterled går från Malmens väg i Nattavaaraby till bensinmacken i Nattavaara.

Det är många olika intressen som samsas om den härliga snön. Respekt, hänsyn och sunt förnuft från samtliga som nyttjar vinterlederna är en ledstjärna så vi alla kan ha en kul fritid tillsammans.

Bildresultat för lössnökörning skoter

En riktigt duktig skoterförare har huvudet på skaft med att du troligen kommer möta på andra vintersportare på lederna som skidåkare eller hundspann. Visa skoterhänsyn till alla du möter.

Njut av lössnökörning i terräng som är lämpad för det, exempelvis vidsträckta myrmarker. Undvik skogsplanteringar och ungskog då det sönderkörd ungskog innebär stora ekonomiska förluster för skogsägaren. 

Skotertrafiken har ett stort ansvar gentemot sina medtrafikanter men det är lika viktigt att visa hänsyn även som skidåkare eller om du färdas till fots på vinterlederna.

Testa din kunskap om skoterkörning! 

Läs mer om  "Skotervett & regler" och bli den bäste skoterföraren!

 

 

 

 

 

 

Facebook

 

10% rabatt, om du är medlem i NSFF!

Nattavaara SFF

Box 11

982 06 Nattavaara

SWISCH:  123 613 86 55

BANKGIRO: 941-9532

ANVÄND KONTAKT-SIDAN vid:

            

Skriv NAMN + VAD betalningen gäller

Saiti-stugan         Belopp + namn

Medlemskort            50:- + namn

Fiskekort dag           90:- + namn

Årsfiskekort            500:- + namn

Årsfiskekort familj   700:- + namn