På med bästa fiskemössan och vässa kroken!

 

Saiti-sjöarna är ett populärt fiskevårdsområde belägna alldeles nära lilla vägen till Koskivaara. Det skall vara enkelt att nå fiskevatten och här har alla chans till fiske, gammal som ung

 

 

 

FISKEFÖRBUD råder nu i Saitisjöarna!

Från 3 november fram till öppning av sjöarna till vintern

Datum gällande öppning kommer att meddelas via denna hemsida samt anslag i Nattavaarabygden
Vi har den 2 november återigen utfört inplantering, för tredje gången sedan sommaren. Nu blev det dags för de mindre öring- och rödingar att få simma ut i Saitisjöarna. 
Denna vinterplantering är en del av föreningens hållbara utvecklingsarbete med ett reproduktivt fiskebestånd
NSFF har en vision om att på sikt skapa ett starkt, välmående bestånd av öring och röding i Saitisjöarna. Denna långsiktiga satsning kommer att ta tid att driva igenom och medför stora kostnader för föreningen
Vi ber fiskare att respektera förbudet och hålla ut tills sjöarna åter är öppna. Efterlevnaden av dessa regler är kritiskt för att den satsning som nu genomförs ska bli lyckad.
Det är för ni fiskeintresserades skull föreningen utför dettasmile

Redovisning av sommarens bottenanalys av Saitisjöarna

Vi har kört med ekolod i bägge sjöarna för att kolla djupet och tillgång på fisk.

Stor-Saiti är djupet mellan 8-11 meter. Vi fick utslag fisk på storfisk på flera ställen, uppskattningsvis vikt på ca 1kg. Vi fann även 20-30 solitära storfiskar.

Kanalen mellan Lill-och StorSaiti är mycket grund, men fisken kan dock vandra mellan sjöarna vilket är positivt.

Lill-Saiti är djupet mellan 8-10 meter. Även här utslag på stor fisk efter vägkanten. Enligt ekolodaren: "De låg ett gäng stora fiskar som ett pärlband ca 20 meter från stranden".

Vi upptäckte även stim av fisk, som gissningsvis kan vara sik eller harr.

Mycket roligt är att det är dokumenterat med massa små-spigg i bägge sjöarna! 

 

Fiskeplantering i mitten på juni och på hösten av 250 + 150 kg regnbåge från Kusträsk.  


2021 års fångsrapportering har varit lyckad! Fiskare har ringt in fångster på många kilona av både regnbåge och öring, vilket är otroligt stimulerande för fortsatt fiskevård.

I närhet till sjöarna finns Saitistugan med brygga, flera grillplatser och bra parkeringsmöjligheter. Pröva fiskelyckan!

 

Priser fiskekort:
Dygnskort        90 kr
Årskort           500 kr
Årskort familj  700 kr

 

KÖP DITT FISKEKORT SÅ HÄR:

  • SWISCHA till 123 613 86 55 - Märk betalningen med "Fiskekort"
  • www.ifiske.se/fiskekort-stor-saiti-lill-saiti-och-banansjon.htm  

Fiskekort dag          90:- + namn

Årsfiskekort          500:- + namn

Årsfiskekort familj 700:- + namn

 

Du kan även köpa fiskekort hos: