På med bästa fiskemössan och vässa kroken!

 

Saiti-sjöarna är ett populärt fiskevårdsområde belägna alldeles nära lilla vägen till Koskivaara. Det skall vara enkelt att nå fiskevatten och här har alla chans till fiske, gammal som ung

 

 

 

FISKEFÖRBUD I SAITI - Stora sjön vid stugan

12 - 22 juni 2023

 

SJÖN ÖPPNAS på MIDSOMMARAFTON 24 juni 2023 kl. 11.00!

Endast sjön vid stugan är stängd. Fiske är tillåtet vid första lilla sjön

 

Fiskekort köpes via Swisch, iFiske och hos Handlarn

VÄLKOMNA!

 

Vi ber samtliga fiskare att respektera FISKEREGLERNA med tillåtet antal fisk per dygn och antal fiskeredskap per person.

Det finns inplanterat små öring och röding. Därför ber vi er SLÄPPA TILLBAKA småfisken som är under tillåtna mått.

Tack för ert samarbete och ha det så trevligt kring Saiti!

 

FISKE-REGLER

Hej alla fiskare! Hjälp NSFF att värna om vår utveckling av Saitisjöarna med att följa dessa fiskeregler för Saitisjöarnas hållbara utvecklingsarbete med ett reproduktivt fiskebestånd.

Det är för Er skull vi utför dessa insatser kring fiskevårdwink

  • Max 3 fiskar per dygn och person. 
  • Endast 1 fiskeredskap per person
  • EJ tillåtet: Fiske med nät och fiske från båt
  • Flytring tillåten

 

  • Ta hänsyn till minsta tillåtna mått. Släpp tillbaka och låt fisken växa sig större!

Regnbåge: 40 cm Harr: 35 cm Öring: 40 cm

  • Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas till annan. Var beredd att uppvisa fiskekort till fiskekontrollanter

 

NSFF har en vision om att på sikt skapa ett starkt, välmående bestånd av öring och röding i Saitisjöarna. Denna långsiktiga satsning kommer att ta tid att driva igenom och medför stora kostnader för föreningen. Därför ber vi om efterföljande av fiskeregler och fiskefolkets samarbete i denna utveckling.

Redovisning av sommarens bottenanalys av Saitisjöarna

Vi har kört med ekolod i bägge sjöarna för att kolla djupet och tillgång på fisk.

Stor-Saiti är djupet mellan 8-11 meter. Vi fick utslag fisk på storfisk på flera ställen, uppskattningsvis vikt på ca 1kg. Vi fann även 20-30 solitära storfiskar.

Kanalen mellan Lill-och StorSaiti är mycket grund, men fisken kan dock vandra mellan sjöarna vilket är positivt.

Lill-Saiti är djupet mellan 8-10 meter. Även här utslag på stor fisk efter vägkanten. Enligt ekolodaren: "De låg ett gäng stora fiskar som ett pärlband ca 20 meter från stranden".

Vi upptäckte även stim av fisk, som gissningsvis kan vara sik eller harr.

Mycket roligt är att det är dokumenterat med massa små-spigg i bägge sjöarna! 

 

Fiskeplantering i mitten på juni och på hösten av 250 + 150 kg regnbåge från Kusträsk.  


2021 års fångsrapportering har varit lyckad! Fiskare har ringt in fångster på många kilona av både regnbåge och öring, vilket är otroligt stimulerande för fortsatt fiskevård.

I närhet till sjöarna finns Saitistugan med brygga, flera grillplatser och bra parkeringsmöjligheter. Pröva fiskelyckan!

 

Priser fiskekort:
Dygnskort        90 kr
Årskort           500 kr
Årskort familj  700 kr

 

KÖP DITT FISKEKORT SÅ HÄR:

  • SWISCHA till 123 613 86 55 - Märk betalningen med "Fiskekort"
  • www.ifiske.se/fiskekort-stor-saiti-lill-saiti-och-banansjon.htm  

Fiskekort dag          90:- + namn

Årsfiskekort          500:- + namn

Årsfiskekort familj 700:- + namn

 

Du kan även köpa fiskekort hos: