Saitisjöarna

 

SOMMAR FISKEPREMIÄR I SAITI-SJÖARNA 

Premiär och öppnande av Saitisjöarna 22 juni kl. 11.00

Plantering  I sjöarna finns inplanterad öring, röding och regnbåge. Plantering av regnbåge har skett i början av juni 2024.

FISKE-REGLER

Länk: BILDER FRÅN FISKEPREMIÄR 24/2

 

NSFF har en vision om att på sikt skapa ett starkt, välmående bestånd av öring och röding i Saitisjöarna. Denna långsiktiga satsning kommer att ta tid att driva igenom och medför stora kostnader för föreningen. Därför ber vi om efterföljande av fiskeregler och fiskefolkets samarbete i denna utveckli

KÖP DITT FISKEKORT SÅ HÄR:

  • SWISCHA till 123 613 86 55 - Märk betalningen med "Fiskekort"
  • www.ifiske.se/fiskekort-stor-saiti-lill-saiti-och-banansjon.htm  
  • Hos Handlarn Nattavaara kan du köpa fiskekort på plats. Tel. 0970-40010

Priser fiskekort:
Dygnskort        90 kr
Årskort           500 kr
Årskort familj  700 kr

Barn upp till 15 år har gratis fiske i målsmans sällskap.

Redovisning av sommarens bottenanalys av Saitisjöarna

Vi har kört med ekolod i bägge sjöarna för att kolla djupet och tillgång på fisk.

Stor-Saiti är djupet mellan 8-11 meter. Vi fick utslag fisk på storfisk på flera ställen, uppskattningsvis vikt på ca 1kg. Vi fann även 20-30 solitära storfiskar.

Kanalen mellan Lill-och StorSaiti är mycket grund, men fisken kan dock vandra mellan sjöarna vilket är positivt.

Lill-Saiti är djupet mellan 8-10 meter. Även här utslag på stor fisk efter vägkanten. 

Vi upptäckte även stim av fisk, som gissningsvis kan vara sik eller harr.

Mycket roligt är att det är dokumenterat med massa små-spigg i bägge sjöarna! 

I närhet till sjöarna finns Saitistugan med brygga, flera grillplatser och bra parkeringsmöjligher.

Facebook

 

10% rabatt, om du är medlem i NSFF!

Nattavaara SFF

Box 11

982 06 Nattavaara

SWISCH:  123 613 86 55

BANKGIRO: 941-9532

ANVÄND KONTAKT-SIDAN vid:

            

Skriv NAMN + VAD betalningen gäller

Saiti-stugan         Belopp + namn

Medlemskort            50:- + namn

Fiskekort dag           90:- + namn

Årsfiskekort            500:- + namn

Årsfiskekort familj   700:- + namn